Meko Metal Logo Arcelor Logo Mekomag Logo
ANASAYFA EN

İnsan Kaynakları

KMC Group/Meko Metal İnsan Kaynakları; artan rekabet koşulları çerçevesinde çevik İK araçlarını kullanarak çalışan memnuniyetini artırmayı ve işveren markasını geliştirmeyi hedeflemiştir.

İşe Alım Politikası 

KMC Group/Meko Metal olarak işe alım politikamızın temelini sürekli gelişim gösteren, değişime açık, müşteri odaklı insan kaynağının istihdam edilmesi ve şirketimize yüksek katma değer yaratması oluşturmaktadır.

Aidiyeti yüksek çalışanlarımızla başarı grafiğimizi her geçen gün artırarak vizyonumuza ulaşmayı hedefliyoruz.

KMC Group/Meko Metal ekibine katılmak isteyen adaylar CV’lerini ik@kmc.com.tr adresine gönderebilirler ya da aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilirler.

Eğitim 

Artan rekabet koşulları doğrultusunda personelimizin yetkinliklerini artırarak üst düzey performans göstermelerini hedefliyor ve kendilerine sürekli eğitim fırsatları sunuyoruz.
  • Oryantasyon Eğitimi: İşe yeni başlayan personellerimize uygulanan, şirket kültürü, yönetim şekli, organizasyon yapısı ile ilgili bilgi sağlayan bir eğitimdir.
  • Mesleki Eğitimler: Personellerimizin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları bilgi ve beceri düzeylerini artırmaya yönelik programlardır.
  • Kişisel Gelişim Eğitimleri: Personellerimizin kişisel yetkinlik seviyelerini geliştirmeyi hedefleyen programlardır. Eğitim programlarımız Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmasının sonuçları baz alınarak yıllık olarak planlanır ve iç eğitmenlerimiz ya da dış kaynak kullanılarak düzenlenir.
  • Online Eğitim Platformu: Personellerimize zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme imkanı sağlayan eğitim platformumuzdur.

KMC Akademi 

Potansiyeli yüksek ekip üyelerimiz için oluşturduğumuz gelişim programlarının içeriğini sürekli güncelliyor ve geliştiriyoruz.

  • Operatör Yetiştirme Programı: Saha çalışanlarımıza yönelik oluşturduğumuz gelişim programı ile Meko Metal markasını geleceğe taşıyacak, konusunda uzman, çoklu yetenek becerisine sahip operatörleri yetiştiriyoruz.
  • Ofis Personelimize Yönelik Gelişim Programı: Oluşturacağımız program ile KMC Group firmaları arasında rotasyon ve terfi sistemlerini devreye alarak ekip üyelerimize farklı kariyer fırsatları sunmayı hedefliyoruz.

Kaizen (Sürekli İyileştirme) Programı

Saha çalışanlarımızdan gelen Bireysel Kaizen önerileri ile süreçlerimizi yalınlaştırıyor, israfları yok ediyoruz, iş kazası risklerini minimize ediyor, ekipman verimliliğini arttırıyor, ürün kalitemizi geliştiriyor ve çevreye zarar vermeden çalışıyoruz.

Ofis çalışanlarımızın gerçekleştirdiği Kobetsu Kaizen çalışmaları kapsamında farklı bölüm üyelerinin yarattığı sinerji ile kayıplarımızı minimize ediyoruz.

Staj Programları

Üniversitelerin zorunlu staj programları ve meslek liselerinin kış dönemi staj programları ile sınırlı kalmak koşulu ile şirketimizde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj başvurularını değerlendiriyoruz. 

Sosyal Aktivitelerimiz

KMC Group olarak çalışanlarımızın motivasyonunu arttırıcı etkinlikleri dönemsel olarak planlayıp ekiplerimiz arasındaki sinerjiyi artırmayı hedefleriz.